AUDYTY

  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji WWW - Audyt pozwala wykryć błędy i nieprawidłowości aplikacji zanim ta zostanie wystawiona na świat i narażona na ataki sieciowe.
  • Testy penetracyjne infrastruktury sieciowej - Pozwalają poznać poziom bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej w danej organizacji.
  • Audyt portali internetowych - Sprawdza bezpieczeństwo danego portalu pod kątem występowania błędów programistycznych.
  • Audyt polityki i procedur bezpieczeństwa - Podczas audytu zostaną zweryfikowane i zbadane  procedury bezpieczeństwa pod kątem zgodności z wymaganiami określonymi w normie ISO 27001.
  • Audyt wydajnościowy aplikacji WWW - Pokazuje jak zachowuje się aplikacja w czasie ruchu sieciowego maksymalnie zbliżonego do ruchu produkcyjnego.
  • Audyt funkcjonalny - Audyt funkcjonalny aplikacji daje możliwości oceny wykorzystania wdrożonego oprogramowania na każdym poziomie wykorzystania systemu.
  • Audyt powdrożeniowy - Audyt pozwalający stwierdzić czy wdrożone rozwiązania zostały zakończone sukcesem oraz czy cele założone przed wdrożeniem, a zawarte w umowie zostały zrealizowane.
  • Audyt oprogramowania - Audyt zakończony jest obszernym raportem, który obejmuje pełną listę zainstalowanego oprogramowania na danych stanowiskach, listę wszystkich przedstawionych licencji, a także wykaz rozbieżności między tymi wynikami.
  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji kodu - Audyty bezpieczeństwa oprogramowania przed złamaniem z kompletnymi raportami dotyczącymi słabości systemów zabezpieczeń i licencjonowania danego oprogramowania z rekomendacjami, jakie zmiany należy wprowadzić.
  • Audyt bezpieczeństwa aplikacji desktopowych - Audyt klientów końcowych – weryfikuje mechanizmy uwierzytelniania, które zostały zaprogramowane w danej aplikacji.

Po dokładniejsze informacje zapraszamy do kontaktu.